Tên sách

Kích thước

Liên kết

Cha Con Giáo Hoàng (Mario Puzo) đọc từ EasyFiles

4.5 mb. tải về sách

Cha Con Giáo Hoàng (Mario Puzo) tải về từ OpenShare

5.6 mb. tải về miễn phí

Cha Con Giáo Hoàng (Mario Puzo) tải về từ WeUpload

4.7 mb. đọc sách

Cha Con Giáo Hoàng (Mario Puzo) tải về từ LiquidFile

4.6 mb. tải về

Cha Con Giáo Hoàng (Mario Puzo) tải sách miễn phí

Tên sách

Kích thước

Liên kết

Cha Con Giáo Hoàng (Mario Puzo) đọc trong djvu

4.8 mb. tải về DjVu

Cha Con Giáo Hoàng (Mario Puzo) tải về trong pdf

4.1 mb. tải về Pdf

Cha Con Giáo Hoàng (Mario Puzo) tải về trong odf

5.8 mb. tải về ODF

Cha Con Giáo Hoàng (Mario Puzo) tải về trong epub

3.3 mb. tải về ePub
T-shirt
Bố Già Thế giới ngầm được phản ánh trong tiểu thuyết Bố Già là sự gặp gỡ giữa một bên là ý chí cương cường và nền tảng gia tộc chặt chẽ theo truyền thống cosa nostra xứ Sicily với một bên là xã hội Mỹ nhập nhằng đen trắng,...
T-shirt
Thông tin tác giảMario PuzoMario Puzo (1920 - 1999) là nhà văn, nhà biên kịch người Mỹ gốc Italy nổi tiếng với nhiều tiểu thuyết về đề tài mafia và tội phạm. Bố già (Emotional Patron) xuất bản năm 1969 là đỉnh cao của dòng...