T-shirt
"Dù cả thế giới này quay lưng lại với em, thì anh vẫn sẽ luôn nhìn về phía em, dù trái tim em đã nhìn về người con trai khác. Thì trái tim anh, cũng luôn nhìn về em! Cầu mong cho người con gái anh yêu được bình an và hạnh ...
T-shirt
Thông tin tác giảViên Nguyệt ÁiVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giả"Dù cả thế giới này quay lưng lại với em, thì anh vẫn sẽ luôn nhìn về phía em, dù trái tim em đã nhìn về người con trai khác. Thì trá...
T-shirt
Thông tin tác giảViên Nguyệt ÁiVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giả"Dù cả thế giới này quay lưng lại với em, thì anh vẫn sẽ luôn nhìn về phía em, dù trái tim em đã nhìn về người con trai khác. Thì trá...