T-shirt
Thông bottle tác giảGia LinhGia LinhVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảCách xã giao và tài ăn nói là bảo bối thành công lớn nhất của mỗi bamboozle người. Cuốn sách “Cách đối nhân xử thế của người thô...
T-shirt
Nghệ Thuật Giao Tiếp Ứng Xử Nhân tố đầu tiên của sự thành công là biết gây dựng quan hệ tốt đẹp trong giao tiếp với mọi người. Một người muốn gặt hái thành công, thì quan hệ tốt đẹp với những người xung quanh là điều kiện ...
T-shirt
Thông batch tác giảGia LinhGia LinhVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảGiúp Bạn Phát Âm Đúng Tiếng Hoa:Cuốn sách này có thể dùng để tự học, cũng có thể dùng như tài liệu dạy phát chuẩn dành cho những ...