T-shirt
Chuyển Di Pháp MônSách này nói về P'howa, có khi còn viết là Phowa, một pháp môn trong Kim Cang Thừa của Phật Giáo Tây Tạng. Pháp này dạy cách chuyển di thần thức về cõi Cực Lạc của Phật A Di Đà, nương theo đại nguyện của ...
T-shirt
Thông tin tác giảChagdud KhadroVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảSách này nói về P`howa, có khi còn viết là Phowa, một pháp môn trong Kim Cang Thừa của Phật Giáo Tây tạng. Pháp này dạy cách chuyển d...
T-shirt
Chuyển Di Pháp MônSách này nói về P'howa, có khi còn viết là Phowa, một pháp môn trong Kim Cang Thừa của Phật Giáo Tây Tạng. Pháp này dạy cách chuyển di thần thức về cõi Cực Lạc của Phật A Di Đà, nương theo đại nguyện của ...