T-shirt
Đường Hoa (Boxset Trọn Bộ 2 Tập)Tuổi trẻ, ai cũng mang trong mình nhiều ước mơ và hi vọng. Với Trung, đó là ước mơ được trở thành hoạ sĩ. Sinh ra ở vùng quê nghèo miền Tây quanh năm chỉ có nghề trồng bông, từ thuở ấu thơ, ...
T-shirt
Thông tin tác giảLâm Hoàng TrúcVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảTuổi trẻ, ai cũng mang trong mình nhiều ước mơ và hi vọng. Với Trung, đó là ước mơ được trở thành hoạ sĩ. Sinh ra ở vùng quê nghèo mi...
T-shirt
Thông tin tác giảLâm Hoàng TrúcVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảTuổi trẻ, ai cũng mang trong mình nhiều ước mơ và hi vọng. Với Trung, đó là ước mơ được trở thành hoạ sĩ. Sinh ra ở vùng quê nghèo mi...