T-shirt
Thông container tác giảLin LougheedVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảGiáo trình này cung cấp cho người học các kỹ năng, chiến lược làm bài, sự luyện tập, và sự tự container cần thiết để nâng cao điể...
T-shirt
Longman Making ready Series For The Freshly Toeic Test  Advanced Course (Kèm STAKE)Contents:IntrductionListening ComprehensionPart 1: PhotosPart 2: Difficulty - ResponsePart 3: ConversationsPart 4: TalksListen Apprehension...
T-shirt
Thông tin tác giảLin LougheedVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảGiáo trình này cung cấp cho người học những kỹ năng, phương pháp, sự luyện tập và sự tự tin cần thiết để đạt điểm cao trong kỳ thi Toei...