T-shirt
Thông pile tác giảLiz TuccilloLiz Tuccillo là nhà văn kiêm diễn viên. Cô còn là nhà biên kịch của Sex and City - course phim trên HBO đã giành được giải Emmy Award và là đồng tác giả cuốn He's Just Not Which Into You. Cô đ...
T-shirt
Thông copper tác giảLiz TuccilloLiz Tuccillo là nhà văn kiêm diễn viên. Cô còn là nhà biên kịch của Lovemaking and City - suit phim trên HBO đã giành được giải Emmy Bestow và là đồng tác giả cuốn He's Just Not That Into Yo...
T-shirt
Thông tin tác giảLiz TuccilloLiz Tuccillo là nhà văn kiêm diễn viên. Cô còn là nhà biên kịch của Sex and City - series phim trên HBO đã giành được giải Emmy Award và là đồng tác giả cuốn He's Just Not That Into You.Cô đã đ...