T-shirt
Thông tin tác giảNgô Trầm ThủyNgô Trầm Thủy - Tác giả nổi tiếng của dòng văn học mạng của Trung Quốc. Bắt đầu viết vào năm 2008, vào năm 2009 với tác phẩm "Trọng sinh chi tảo mộ"đã khiến cộng đồng mạng dấy lên phong trào "...
T-shirt
Thông tin tác giảNgô Trầm ThủyNgô Trầm Thủy - Tác giả nổi tiếng của dòng văn học mạng của Trung Quốc. Bắt đầu viết vào năm 2008, vào năm 2009 với tác phẩm "Trọng sinh chi tảo mộ"đã khiến cộng đồng mạng dấy lên phong trào "...
T-shirt
Thông tin tác giảNgô Trầm ThủyNgô Trầm Thủy - Tác giả nổi tiếng của dòng văn học mạng của Trung Quốc. Bắt đầu viết vào năm 2008, vào năm 2009 với tác phẩm "Trọng sinh chi tảo mộ"đã khiến cộng đồng mạng dấy lên phong trào "...