T-shirt
Con Sẽ Làm Được! Với các bậc cha mẹ, việc chăm sóc và giáo dục con cái là một điều quan trọng luôn được ưu tiên hàng đầu trong tất cả mọi việc. Thế nhưng, không phải bậc phụ huynh nào cũng may mắn có được những đứa con ngo...
T-shirt
Người Giỏi Không Phải Là Người Làm Tất CảQuản lý theo kiểu" giao khoán" là phong cách phổ biến nhất hiện nay. Người quản lý thực hiện công việc giao việc và chỉ can thiệp khi nào nhân viên có sai sót. Họ luôn quan tâm đến ...
T-shirt
Thông tin tác giảDonna M. Genett, Ph.DVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảPhát Triển Khả Năng, Sự Tự Tin Và Sức Mạnh Tinh Thần Của TrẻBạn có cho rằng điểm số và thành tích hiện tại của con bạn chưa th...