T-shirt
Thông tin tác giảKim Byung WanVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảNăm 2007, Apple đã tái định nghĩa danh từ "smartphone" một cách đúng đắn nhất bằng việc cho trình làng chiếc iPhone đầu tiên, một chiế...
T-shirt
Thông tin tác giảKim Byung WanVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảNăm 2007, Apple đã tái định nghĩa danh từ "smartphone" một cách đúng đắn nhất bằng việc cho trình làng chiếc iPhone đầu tiên, một chiế...