T-shirt
Dòng Sông Huyền Bí - Tập 13 là một trong những bộ truyện nổi tiếng nhất của trào lưu xuyên không lịch sử của truyện tranh Nhật Bản. Câu chuyện về Yuri, một cô nữ sinh bình thường trở thành Nữ thần Chiến tranh của đế chế Hi...
T-shirt
Dòng Sông Huyền Bí (Tập 2) là một trong những bộ truyện nổi tiếng nhất của trào lưu xuyên không lịch sử của truyện tranh Nhật Bản.Câu chuyện về Yuri, một cô nữ sinh bình thường trở thành Nữ thần Chiến tranh của đế chế Hiti...
T-shirt
Dòng Sông Huyền Bí (Tập 8) là một trong những bộ truyện nổi tiếng nhất của trào lưu xuyên không lịch sử của truyện tranh Nhật Bản.Câu chuyện về Yuri, một cô nữ sinh bình thường trở thành Nữ thần Chiến tranh của đế chế Hiti...