T-shirt
Thông tin tác giảEdgar Rice BurroughsVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảJohn Carter Và Thống Soái Hỏa Tinh John Carter là một cựu binh trong cuộc Nội chiến của Hoa Kỳ. Một ngày tình cờ anh bị hút vào...
T-shirt
Thông tin tác giảEdgar Rice BurroughsVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảJohn Carter là một cựu binh trong cuộc Nội chiến của Hoa Kỳ. Một ngày tình cờ anh bị hút vào Hỏa tinh, và nó đã khởi đầu cho cu...
T-shirt
Thông tin tác giảEdgar Rice BurroughsVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giả"... Nó không còn cảm thấy xấu hổ về cơ thể trụi lông hay diện mạo con người của mình nữa, bởi lẽ bây giờ lí trí của nó đã mách...