Tên sách

Kích thước

Liên kết

Da Thịt Trong Cuộc Chơi đọc từ EasyFiles

4.1 mb. tải về sách

Da Thịt Trong Cuộc Chơi tải về từ OpenShare

4.4 mb. tải về miễn phí

Da Thịt Trong Cuộc Chơi tải về từ WeUpload

3.8 mb. đọc sách

Da Thịt Trong Cuộc Chơi tải về từ LiquidFile

3.2 mb. tải về

Da Thịt Trong Cuộc Chơi tải sách miễn phí

Tên sách

Kích thước

Liên kết

Da Thịt Trong Cuộc Chơi đọc trong djvu

5.3 mb. tải về DjVu

Da Thịt Trong Cuộc Chơi tải về trong pdf

4.8 mb. tải về Pdf

Da Thịt Trong Cuộc Chơi tải về trong odf

4.3 mb. tải về ODF

Da Thịt Trong Cuộc Chơi tải về trong epub

3.9 mb. tải về ePub
T-shirt
Thông tin tác giảNassim Nicholas TalebNassim Nicholas Taleb (sinh năm 1960) là một tác giả, học giả, chuyên gia thống kê, và chuyên gia phân tích rủi ro người Mỹ gốc Lebanon. Các công trình của ông tập trung vào các lĩnh v...