T-shirt
Thông tin tác giảDeborah ChielVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảDạo bước trên mây không phải là mẫu phim chinh phục người xem như kiểu hạ đo ván ngay từ đầu. Bộ phim là một khúc nhạc ngọt ngào mang ...
T-shirt
Dạo bước trên mây không phải là mẫu phim chinh phục người xem như kiểu hạ đo ván ngay từ đầu. Bộ phim là một khúc nhạc ngọt ngào mang chất Latinh như ẩn dụ nghề nghiệp của nhân vật chính Paul Suton – đi bán sôcôla – cũng l...
T-shirt
Thông tin tác giảDeborah ChielVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảDạo bước trên mây không phải là mẫu phim chinh phục người xem như kiểu hạ đo ván ngay từ đầu. Bộ phim là một khúc nhạc ngọt ngào mang ...