T-shirt
Thông kit tác giảDarren ShanDarren ShanVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảDemonata - Tập 10: Những Anh Hùng Của Địa NgụcKhông thể chiến đấu với bọn yêu tinh mở quá nhiều cửa sổ vào trái đất, Grubbs c...
T-shirt
Daren Shan Demonata - Tập 10: Những Anh Hùng Của Địa NgụcKhông thể chiến đấu với bọn yêu tinh mở quá nhiều cửa sổ vào trái đất, Grubs cùng với Germ và một số Môn Đồ và đệ tử thân tín của Grubs mở một cửa sổ đến gặp Raz – n...
T-shirt
Bec, một cô gái mồ côi, được thị tộc MacCon nuôi dưỡng và trở thành nữ tu sĩ của thị tộc. Thị tộc bị bọn quỷ dữ tấn công tiêu diệt, bằng phép thuật, Bec đã điều khiển cả thị tộc chiến thắng. Nhưng các thị tộc khác cũng bị ...