T-shirt
Eragon 4 (Inheritance) - Di Sản Thừa Kế (Tập 1)Inheritance (Di Sản Thừa Kế) là cuốn sách thứ tư và cuối cùng trong bộ Inheritance Cycle của nhà văn người Mỹ Christopher Paolini. Inheritance (Di Sản Thừa Kế) bắt đầu khi quâ...
T-shirt
Eragon 2 (Eldest) - Đại Ca (Tập 2)Vừa hoàn tất xong nhiệm vụ giúp quân cách mạng Varden thoát khỏi lực lượng khổng lồ của bạo chúa Galbatorix tiêu diệt, Eragon và nàng rồng Saphira vội vã lên đường tới Elesméra để được huấ...
T-shirt
Thông tin tác giảChristopher PaoliniVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảBộ Sách Của Tác Giả Christopher Paolini - Bộ 8 Cuốn:Eragon - Cậu Bé Cưỡi Rồng - Tập 1 Eragon - Cậu Bé Cưỡi Rồng - Tập 2 Eldest Đ...