T-shirt
Buông Bỏ Con Người Cũ“Chuyển dịch, đổi thay, đau khổ, cái chết và những mất mát khác là không tránh khỏi, và việc xử lý chúng không dễ dàng gì. Chúng là những thực tế mà chúng ta muốn tránh né hoặc giảm thiểu nhưng chúng t...
T-shirt
Thông tin tác giảLama Surya DasLama Surya DasVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảLà con người, tất cả chúng ta đều đang đối diện với những câu hỏi sâu xa về cuộc đời. Chúng ta tự hỏi mục đích của chún...
T-shirt
Thông tin tác giảLama Surya DasLama Surya DasVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giả“Một khoảnh khắc nhận biết trọn vẹn là một khoảnh khắc giác ngộ hoàn toàn”. Đây là cái thấy rốt ráo của Dzogchen, hay “...