T-shirt
Thông tin tác giảKhải ĐơnLà người ở Biên Hòa, lên Sài Gòn sống và làm việc từ khi vào đại học, sống tại Sài Gòn gần 10 năm, từ 2005 – 2015.  Năm 2015, cô xuất bản quyển viết đầu tiên “Đừng tháo xuống nụ cười”. Tập tản văn ...
T-shirt
Sài Gòn - Thị Thành Hoang Dại“Họ đã không kịp hỏi nhau liệu có ai là gốc ở Sài Gòn hay không, quê quán ở đâu. Họ không kịp dành thời gian để phân biệt đứa Sài Gòn, đứa không Sài Gòn, đứa nào chất, đứa nào gốc. Chất gốc là ...
T-shirt
Thông tin tác giảKhải ĐơnLà người ở Biên Hòa, lên Sài Gòn sống và làm việc từ khi vào đại học, sống tại Sài Gòn gần 10 năm, từ 2005 – 2015. Năm 2015, cô xuất bản quyển viết đầu tiên “Đừng tháo xuống nụ cười”. Tập tản văn đ...