T-shirt
Thông tin tác giảSeth GodinSeth GodinVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảChữ CONVENTIONAL kỳ diệu của những bậc thầy Marketing thế hệ mớiVài năm truớc đây, khi lái xe cùng gia đình đi qua nước Pháp, c...
T-shirt
Thông tin tác giảSeth GodinSeth GodinVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảMột cách tiếp cận mang tính “thay đổi cuộc chơi đối” với MARKETING, KINH DOANH và QUẢNG CÁO.Dù dịch vụ hay sản phẩm của bạn là ...
T-shirt
Thông tin tác giảSeth GodinSeth GodinVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảMột cách tiếp cận mang tính “thay đổi cuộc chơi đối” với MARKETING, KINH DOANH và QUẢNG CÁO.Dù dịch vụ hay sản phẩm của bạn là ...