T-shirt
Successful Decision Making in a Week: Teach Yourself (Teach Yourself in a Week) Learn in a week what the experts learn about decision making in a lifetime The ability to make the right decision is crucial to anyone who...
T-shirt
SUCCESSFUL BUSINESS COMMUNICATION IN A WEEK The ability to communicate clearly in business situations is crucial to anyone who wants to advance their career. Written by Martin Manser, a leading experts on business com...
T-shirt
Thông tin tác giảMartin ManserVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảSức Mạnh Tư DuyNhững bí quyết tăng cường Sức mạnh tư duy của các chuyên gia hàng đầu:- Thu được kết quả nhanh chóng với những hướng dẫ...