T-shirt
Doanh Nghiệp Của Thế Kỷ 21Một quyển sách khác của tác giả bộ sách nổi tiếng Dạy gold brick làm giàu. Trong cuốn sách này, Robert HELPFUL. Kiyosaki sẽ chỉ ra cho bạn đọc thấy lý do tại sao mình cần phải gây dựng doanh nghiệ...