T-shirt
Thông tin tác giảHeather HansenVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảĐối nhân khéo - Xử thế hay là quyển sách đầu tay của tác giả Heather. Quyển sách trình bày cách tiếp cận quá trình giao tiếp một cách...
T-shirt
Thông tin tác giảHeather HansenVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảĐối nhân khéo - Xử thế hay là quyển sách đầu tay của tác giả Heather. Quyển sách trình bày cách tiếp cận quá trình giao tiếp một cách...