T-shirt
Thông tin tác giảRachel AbbottRachel Abbott sinh ra và lớn lên ở Manchester. Bà được đào tạo làm chuyên gia phân tích hệ thống nhưng lại mở công ty truyền thông tương tác của riêng mình vào đầu thập niên 1980. Sau khi bán ...
T-shirt
Thông tin tác giảRachel AbbottRachel Abbott sinh ra và lớn lên ở Manchester. Bà được đào tạo làm chuyên gia phân tích hệ thống nhưng lại mở công ty truyền thông tương tác của riêng mình vào đầu thập niên 1980. Sau khi bán ...
T-shirt
Thông tin tác giảRachel AbbottRachel Abbott sinh ra và lớn lên ở Manchester. Bà được đào tạo làm chuyên gia phân tích hệ thống nhưng lại mở công ty truyền thông tương tác của riêng mình vào đầu thập niên 1980. Sau khi bán ...