T-shirt
Em Muốn Biết Vì Sao - Núi Lửa Phun Trào ( Tái Bản )Em muốn biết vì sao bụng em sôi ùng ục?Em muốn biết vì sao nước biển có vị mặn?Em muốn biết vì sao lạc đà lại có bướu?Có khi nào em thắc mắc như vậy không? Hẳn là có rồi! ...
T-shirt
Em Muốn Biết Vì Sao - Núi Lửa Phun Trào ( Tái Bản )Em muốn biết vì sao bụng em sôi ùng ục?Em muốn biết vì sao nước biển có vị mặn?Em muốn biết vì sao lạc đà lại có bướu?Có khi nào em thắc mắc như vậy không? Hẳn là có rồi! ...
T-shirt
Em Muốn Biết Vì Sao - Núi Lửa Phun Trào ( Tái Bản )Em muốn biết vì sao bụng em sôi ùng ục?Em muốn biết vì sao nước biển có vị mặn?Em muốn biết vì sao lạc đà lại có bướu?Có khi nào em thắc mắc như vậy không? Hẳn là có rồi! ...