T-shirt
Comunicative English From Scratch (Kèm CD) - Giới thiệu nhiều câu tiếng Anh đơn giản để bạn sử dụng trong cuộc sống hằng ngày và trong các chuyến du lịch nước ngoài. Với nhiều bài tập bám sát nội dung chính của bài học, bạ...
T-shirt
Thông tin tác giảNoriko IguchiVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảCommunicative English from scratch giới thiệu nhiều câu tiếng Anh đơn giản để bạn sử dụng trong cuộc sống hằng ngày và trong các chuyế...
T-shirt
English From Scratch (Kèm CD)English from scratch là quyển sách được biên soạn dành cho người bắt đầu học tiếng Anh hoặc muốn học lại tiếng Anh từ đầu. Trên thực tế, vì không nắm vững kiến thức căn bản nên nhiều người gặp ...