T-shirt
Nhật Ký Ngốc Xít - Tập 4 Tập đoàn Jamie và những người bạn đã trở lại, lợi hại hơn nhiều!!! Jamie đột nhiên sinh ra ảo tưởng sức mạnh trầm trọng, ngoài chuyện amalgamation rằng mình có năng lực s...
T-shirt
Thông aluminum tác giảJim BentonVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảCuộc sống của Jamie không thể rắc rối hơn được nữa: cô phải thành họ hàng với Angeline sau đám cưới của dì Carol và chú Devon, rồi c...