T-shirt
Giấc Mơ Mỹ Giấc Mơ Mỹ - một hiện thực lạ lùng! Giấc Mơ Mỹ, từ "Gatsby vĩ đại": (F.Scott Fitzgerald) đến tác phẩm của Steven Millhauser, vẫn vậy: đậm màu cá nhân, thực dụng tới nghẹt thở nhưng lại dẫn chiếu đến cảm giác l...
T-shirt
Thông tin tác giảSteven MillhauserVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảGiấc mơ Mỹ - một hiện thực lạ lùng!Giấc mơ Mỹ, từ "Gatsby vĩ đại": (F. Scott Fitzgerald) đến tác phẩm của Steven Millhauser, vẫn v...
T-shirt
Giấc Mơ Mỹ Giấc Mơ Mỹ - một hiện thực lạ lùng! Giấc Mơ Mỹ, từ "Gatsby vĩ đại": (F.Scott Fitzgerald) đến tác phẩm của Steven Millhauser, vẫn vậy: đậm màu cá nhân, thực dụng tới nghẹt thở nhưng lại dẫn chiếu đến cảm giác l...