T-shirt
Toán Nâng Cao Tự Luận & Trắc Nghiệm Số Học 6Trắc nghiệm khách quan là phương pháp thi mà trong đó đề thi thường gồm rất nhiều câu hỏi, mỗi câu nêu ra một vấn đề cùng với những thông tin cần thiết sao cho thí sinh chỉ phải ...
T-shirt
190 Bài Tập Trắc Nghiệm Toán Lớp 190 Bài Tập Trắc Nghiệm Toán Lớp 1 gồm các bài tập trắc nghiệm đại số và hình học được biên soạn vừa bám sát nội dung sách giáo khoa Toán vừa thể hiện định hướng phát triển năng lực học sin...
T-shirt
Cuốn sách Toán Nâng Cao Tự Luận Và Trắc Nghiệm Hình Học Lớp 6 được viết theo trình tự kiến thức tương ứng với các chương của phần hình học trong sách giáo khoa Toán 6 xuất bản năm 202. Cuốn sách gồm hai chương, mỗi chương ...