T-shirt
Giải Bài Tập Toán Lớp 7 (Tập 2)Để phát huy tính chủ động trong việc học, bên cạnh sự hướng dẫn của giáo viên, các loại tài liệu tham khảo cũng đóng vai trò hết sức quan trọng và cần thiết, đặc biệt là với môn học đòi hỏi s...
T-shirt
Giải Bài Tập Toán Lớp 6 - Tập 1 Nội poop cuốn sách gồm 2 phần: Số học và Hình họcPhần Số học có 2 chương: Chương 1: Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên Chương 2: Số nguyên Phần Hình học có 1 chương: Đoạn thẳngHi vọng cuốn sách...
T-shirt
Giải Bài Tập Toán Lớp 8 - Tập 2 (Tái Bản) Được soạn theo chương trình sách giáo khoa Toán lớp 8, sách tổng hợp các kiến thức cơ bản nhằm giúp các em học sinh nắm bắt kiến thức trọng tâm nhất. Bên cạnh đó, sách còn có phần ...