T-shirt
Thông tin tác giảTakeo DoiVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảVới những chuyên gia phương Tây đã biết đến công trình của Ts. Takeo Doi, bất kỳ lới nói đầu nào cuả một kẻ ngoại đạo đều không cần thiết,...
T-shirt
Thông tin tác giảTakeo DoiVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảGiải phẫu cái tự ngã đề cập tới vấn đề: cá nhân người Nhật Bản và sự hội nhập của họ vào xã hội Nhật. Lối tiếp cận của sách dựa trên sự ph...
T-shirt
Thông tin tác giảTakeo DoiVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảGiải phẫu cái tự ngã đề cập tới vấn đề: cá nhân người Nhật Bản và sự hội nhập của họ vào xã hội Nhật. Lối tiếp cận của sách dựa trên sự ph...