T-shirt
Thông tin tác giảVũ Hữu BìnhVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảCuốn sách này giới thiệu một mảng bài toán Hình học không thuộc dạng thông thưòng, đó là các bài toán về Hình học tổ hợp. Nói một cách n...