T-shirt
Thông tin tác giảPaul WilsonVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảCó hàng trăm con đường - thậm chí hàng ngàn, cổ xưa và đương thời - đến với sự thanh thản, niềm hạnh phúc và sự khai sáng. Nó trải dài t...
T-shirt
Một Thoáng Tĩnh LặngSự an bình thường trụ của tâm, theo nhiều người, chỉ có thể có được ở một vài cá nhân có khả năng đặc biệt, những thiền giả đã dày công tu luyện chẳng hạn. Quả thật rất đúng nhưng để đạt được điều đó, k...
T-shirt
Một Thoáng Tĩnh LặngSự an bình thường trụ của tâm, theo nhiều người, chỉ có thể có được ở một vài cá nhân có khả năng đặc biệt, những thiền giả đã dày công tu luyện chẳng hạn. Quả thật rất đúng nhưng để đạt được điều đó, k...