T-shirt
Thông tin tác giảHelmut W. HorchlerHelmut W. HorchlerVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảSách được viết dành cho những người bất chợt lần đầu trong đời cần học cách quản lý một nhóm người và chưa hề đ...