Tên sách

Kích thước

Liên kết

HBR Guide To - Đưa Dự Án Đến Thành Công (Tái Bản) đọc từ EasyFiles

3.9 mb. tải về sách

HBR Guide To - Đưa Dự Án Đến Thành Công (Tái Bản) tải về từ OpenShare

3.5 mb. tải về miễn phí

HBR Guide To - Đưa Dự Án Đến Thành Công (Tái Bản) tải về từ WeUpload

3.6 mb. đọc sách

HBR Guide To - Đưa Dự Án Đến Thành Công (Tái Bản) tải về từ LiquidFile

5.6 mb. tải về

HBR Guide To - Đưa Dự Án Đến Thành Công (Tái Bản) tải sách miễn phí

Tên sách

Kích thước

Liên kết

HBR Guide To - Đưa Dự Án Đến Thành Công (Tái Bản) đọc trong djvu

3.6 mb. tải về DjVu

HBR Guide To - Đưa Dự Án Đến Thành Công (Tái Bản) tải về trong pdf

5.4 mb. tải về Pdf

HBR Guide To - Đưa Dự Án Đến Thành Công (Tái Bản) tải về trong odf

3.1 mb. tải về ODF

HBR Guide To - Đưa Dự Án Đến Thành Công (Tái Bản) tải về trong epub

4.9 mb. tải về ePub
T-shirt
20 Phút Hội Họp Hiệu Quả (Tái Bản 2017) Bất kể bạn mới chủ trì một cuộc họp lần đầu tiên grass một giám đốc thâm niên cao không có nhiều thời gian rảnh, thì yêu cầu tiên quyết dành cho bạn vẫn là dẫn dắt cuộc họp thật hiệu...
T-shirt
20 Phút Ủy Thác Công Việc (Tái Bản 2017)Bạn biết mình cần ủy thác một số công việc để có thời gian tập trung vào những nhiệm vụ đòi hỏi chuyên môn của mình. Những điều ấy không hề dễ dàng. Đừng lo, 20 phút ủy thác công việ...
T-shirt
Thông box tác giảHarvard Interest Review PressVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảBằng góc nhìn mới mẻ và đầy sức thuyết phục từ các chuyên gia uy tín trên tạp chí Harvard Interest Review, chúng tôi x...