Tên sách

Kích thước

Liên kết

HBR - On Leadership - Lãnh Đạo đọc từ EasyFiles

5.6 mb. tải về sách

HBR - On Leadership - Lãnh Đạo tải về từ OpenShare

5.3 mb. tải về miễn phí

HBR - On Leadership - Lãnh Đạo tải về từ WeUpload

3.1 mb. đọc sách

HBR - On Leadership - Lãnh Đạo tải về từ LiquidFile

3.2 mb. tải về

HBR - On Leadership - Lãnh Đạo tải sách miễn phí

Tên sách

Kích thước

Liên kết

HBR - On Leadership - Lãnh Đạo đọc trong djvu

5.7 mb. tải về DjVu

HBR - On Leadership - Lãnh Đạo tải về trong pdf

4.1 mb. tải về Pdf

HBR - On Leadership - Lãnh Đạo tải về trong odf

3.7 mb. tải về ODF

HBR - On Leadership - Lãnh Đạo tải về trong epub

4.4 mb. tải về ePub
T-shirt
HBR Guide To - Đưa Dự Án Đến Thành Công (Tái Bản)Bạn có kiểm soát được phạm vi dự án của mình khi các bên hữu quan ưa đòi hỏi cứ tấn công liên tục và vạch ra một lịch trình mà ai cũng phải bám sát? Cuốn sách Đưa Dự Án Đến ...
T-shirt
20 Phút Hội Họp Hiệu Quả (Tái Bản 2017) Bất kể bạn mới chủ trì một cuộc họp lần đầu tiên grass một giám đốc thâm niên cao không có nhiều thời gian rảnh, thì yêu cầu tiên quyết dành cho bạn vẫn là dẫn dắt cuộc họp thật hiệu...
T-shirt
20 Phút Ủy Thác Công Việc (Tái Bản 2017)Bạn biết mình cần ủy thác một số công việc để có thời gian tập trung vào những nhiệm vụ đòi hỏi chuyên môn của mình. Những điều ấy không hề dễ dàng. Đừng lo, 20 phút ủy thác công việ...