T-shirt
Thông kit tác giảNguyễn Kim HảiNguyễn Kim HảiVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảChỉnh Sửa Và Phục Chế Ảnh gồm các kinh nghiệm, kỹ năng, giải pháp, giúp bạn cải thiện tông màu, độ tương phản, độ sáng,...
T-shirt
Thông tin tác giảNguyễn Kim HảiNguyễn Kim HảiVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảThiết Kế Mẫu Vật Với Photoshop hướng dẫn cách tạo hình đĩa nghe nhạc CD, cách áp dụng một số hiệu ứng cũng như bố cục c...
T-shirt
Thông tin tác giảNguyễn Kim HảiNguyễn Kim HảiVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảHiệu ứng Photoshop - Tập 3Chuyên đề này hướng dẫn cho bạn các hiệu ứng tuyệt đẹp, hữu hiệu, cần thiết cho bất kỳ mẫu qu...