T-shirt
Thông tin tác giảLê Vũ Trần TrungLê Vũ Trần TrungVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảTạo Hiệu Ứng  Ảnh Chuyên Nghiệp Với Photosho - Phần 1Bài 1: Tạo hiệu ứng bóng ngượcBài 2: Tạo ảnh phong cách IpodBà...
T-shirt
Thông tin tác giảLê Vũ Trần TrungLê Vũ Trần TrungVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảHọc Nghề Xử Lý Ảnh Với Photoshop - Tạo Hiệu Ứng Hình Ảnh Chuyên Nghiệp Với Photoshop (Phần 1)Mục lục:Bài 1: Tạo hiệ...
T-shirt
Thông tin tác giảLê Vũ Trần TrungLê Vũ Trần TrungVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảTạo Hiệu Ứng  Ảnh Chuyên Nghiệp Với Photosho - Phần 1Bài 1: Tạo hiệu ứng bóng ngượcBài 2: Tạo ảnh phong cách IpodBà...