T-shirt
Sổ Tay Xây Dựng Nông Thôn Mới 2017 được sắp xếp theo trình tự thời gian và có giá trị thực tiễn, hệ thống hóa đầy đủ những quy định chung của Nhà nước liên quan đến việc xây dựng nông thôn mới. Đây là một tài liệu thực sự ...
T-shirt
Luật Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam – Luật Các Tổ Chức Tín Dụng (Sửa Đổi, Bổ Sung) – Quy Trình Kiểm Toán Các Tổ Chức Tài Chính, Tín Dụng, Ngân HàngNội dung cuốn sách bao gồm các phần chính như sau:Phần thứ nhất: Luật các tổ c...
T-shirt
Sổ Tay Dành Cho Giám Đốc - Hỏi Và Đáp Các Tình Huống Thường Gặp Trong Công Tác Thanh Tra, Kiểm Tra Hoạt Động Sản Xuất, Kinh Doanh Đối Với Doanh NghiệpNhững năm gần đây, hoạt động của doanh nghiệp Việt Nam đã có bước phát t...