T-shirt
Thông tin tác giảLee Yong MinVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảMục lụcUnit 01. I Want To Get Some Job ExperienceUnit 02. I Made A Reservation On Your WebsiteUnit 03. I Have A Reservation For 8:00 To...
T-shirt
Thông tin tác giảLee Yong MinVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảMục lụcUnit 01. I Want To Get Some Job ExperienceUnit 02. I Made A Reservation On Your WebsiteUnit 03. I Have A Reservation For 8:00 To...
T-shirt
Hospitality là quyển sách giúp bạn rèn luyện kỹ năng tiếng anh, có kiến thức thuận tiện trong công việc.Nâng cao kỹ năng nghe hiệu quả, thực hành ngôn ngữ mục tiêu trong các hình huống làm việc thực tế.Sách gồm có 12 bài h...