T-shirt
Hillary Clinton - Bí Mật Quốc Gia Và Sự Hồi Sinh Khi bà Hillary Clinton trở lại Thượng viện vào một buổi sáng tháng 6 năm 2008, tất cả các nhân viên của bà không mặc trang phục để làm việc. Họ mặc toàn đồ thể thao. Người...
T-shirt
HRC: State Secrets and the Rebirth of Hillary Clinton The mesmerizing story of Hillary Clinton's political rebirth, based on eyewitness accounts from deep inside her inner circle and featuring a new introduction from the a...
T-shirt
HRC: State Secrets and the Rebirth of Hillary Clinton The mesmerizing story of Hillary Clinton's political rebirth, based on eyewitness accounts from deep inside her inner circle and featuring a new introduction from the...