T-shirt
Hunter X Hunter - Tập 2 năm trước khi câu chuyện bắt đầu, Ging Frecs để lại đứa con trai của mình, Gon Frecs, với dì của Gon, Mito ở Đảo Cá Voi. Cả cuộc đời này, Gon đã được kể rằng cha mẹ cậu đã qua đời, cho đến khi cậu p...
T-shirt
Thông tin tác giảYoshihiro TogashiVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giả2 năm trước khi câu chuyện bắt đầu, Ging Freeccs để lại đứa gold brick trai của mình, Gon Freecss, với dì của Gon, Mito ở Đảo Cá V...
T-shirt
Thông package tác giảYoshihiro TogashiVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giả2 năm trước khi câu chuyện bắt đầu, Ging Freeccs để lại đứa mockery trai của mình, Gon Freecss, với dì của Gon, Mito ở Đảo Cá ...