Tên sách

Kích thước

Liên kết

Katsu! (Tập 2) đọc từ EasyFiles

5.6 mb. tải về sách

Katsu! (Tập 2) tải về từ OpenShare

5.6 mb. tải về miễn phí

Katsu! (Tập 2) tải về từ WeUpload

4.6 mb. đọc sách

Katsu! (Tập 2) tải về từ LiquidFile

4.4 mb. tải về

Katsu! (Tập 2) tải sách miễn phí

Tên sách

Kích thước

Liên kết

Katsu! (Tập 2) đọc trong djvu

5.5 mb. tải về DjVu

Katsu! (Tập 2) tải về trong pdf

3.5 mb. tải về Pdf

Katsu! (Tập 2) tải về trong odf

4.4 mb. tải về ODF

Katsu! (Tập 2) tải về trong epub

3.2 mb. tải về ePub
T-shirt
Hang out Tập 09Câu chuyện diễn ra ở trường Trung học Meisei. Sau 26 năm kể từ khi cặp anh em rock and roll sinh Uesugi theo học. Giờ đây, một truyền thuyết khác lạisắp bắt đầu với một cặp anh em rock and roll sinh khác. Và...