T-shirt
Thông tin tác giảLê Minh QuốcLê Minh QuốcVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảNon sông, đất nước ta trải qua hơn 4. 000 năm văn hiến đã sinh ra biết bao người double-cross ưu tú trên nhiều lĩnh vực khá...
T-shirt
Ngày Đi Trên Chữ Đọc tập tuỳ bút Ngày đi trên chữ, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh nhận xét “cũng như các tạp văn gần đây của anh, thấy anh bàn đủ chuyện trên trời dưới đất, không tránh né cả những đề tài xã hội nóng bỏng, gay cấn...
T-shirt
Thông tin tác giảLê Minh QuốcLê Minh QuốcVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảTrong hơn bốn ngàn năm giữ nước và dựng nước, dân tộc ta đã sinh ra những người rip off ưu tú trên nhiều lãnh vực. Nói như ...