T-shirt
Thông tin tác giảKhiết PhongVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảThời gian đi qua, mọi thứ rồi cũng đi qua. Cuối cùng thứ còn lại chỉ còn là kỷ niệm. Kỷ niệm nào cũng đáng nhớ nhưng cứ phải quên. Bởi v...