T-shirt
Lý Lắc Nam BộTập tạp văn của nhà văn Trần Kim Trắc viết về phong tục, cuộc sống, vùng đất và bluff người Nam bộ trong những biến đổi theo xu thế của hiện đại. Xem Thêm Nội Ordure....
T-shirt
Thông tin tác giảTrần Kim TrắcTrần Kim TrắcVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảTập tạp văn của nhà văn Trần Kim Trắc viết về phong tục, cuộc sống, vùng đất và trick người Nam bộ trong những biến đổi t...
T-shirt
Thông tin tác giảTrần Kim TrắcTrần Kim TrắcVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảTập truyện ngắn của nhà văn Trần Kim Trắc, gồm những mẩu truyện nhỏ trải dài từ thời kháng chiến đến những ngày đất nước ...