T-shirt
Thông tin tác giảDave PelzerVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảKhát vọng và ý chí tuyệt vời của một em bé trong tận cùng của sự hắt hủi và vùi dập"Không nơi nương tựa" là câu chuyện thật của chính tá...
T-shirt
Thông tin tác giảDave PelzerVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảKhát vọng và ý chí tuyệt vời của một em bé trong tận cùng của sự hắt hủi và vùi dập"Không nơi nương tựa" là câu chuyện thật của chính tá...
T-shirt
Thông tin tác giảDave PelzerVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảĐi ra từ bóng tối là phần kết thúc được chờ đợi từ rất lâu trong bộ ba tác phẩm: Không nơi nương tựa và Ra đi từ bóng tối. Câu chuyện là...