T-shirt
Thông carton tác giảNguyễn Long TrảoVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giả"Thế là cuộc chiến tranh phá hoại của Mỹ đã bắt đầu, miền Bắc đã có chiến tranh, và lập tức các lực lượng phòng không và pháo bi...
T-shirt
Khi Tổ Quốc Gọi "Thế là cuộc chiến tranh phá hoại của Mỹ đã bắt đầu, miền Bắc đã có chiến tranh, và lập tức các lực lượng phòng không và pháo binh bờ biển cũng được chuyển sang tư thế sẵn sàng chiến đấu cao. Trước biến độn...
T-shirt
Khi Tổ Quốc Gọi Cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc kéo dài 30 năm của nhân dân Việt Nam đã kết thúc cách đây 42 năm. Về' cuộc chiến tranh này cũng như về hình ảnh của người chiến sĩ giải phóng quân Việt Nam, từ trước tới ...