T-shirt
Khởi Nghiệp Tinh GọnCuốn sách "Khởi nghiệp Tinh gọn” (The Lean Organization) trình bày một mô hình khởi nghiệp vang danh toàn cầu, giúp thay đổi toàn bộ cách thức xây dựng công ty và tung ra sản phẩm mới trên thị trường. “...
T-shirt
Thông tin tác giảEric RiesVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảKhởi Nghiệp Tinh GọnBạn khởi tạo doanh nghiệp mới, hay đang tái tạo doanh nghiệp cũ? Đây là công việc rất khó khăn và thường phải trả giá ...
T-shirt
Most startups fail. But many of those failures are preventable. The Lean Startup is a new approach being adopted across the globe, changing the way companies are built and new products are launched. Eric Ries defines a ...