T-shirt
Thông tin tác giảCho Nam JooVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảSinh năm 1982 là cuốn sách kể về cuộc đời của một người phụ nữ bị chứng rối loạn tâm lí sau sinh, tên là Kim Ji Young. Câu chuyện mở đầu...