T-shirt
Thông tin tác giảJames LeeJames LeeVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảBộ gồm 20 tập:Đây là tập đầu tiên trong bộ sách Kinh hoàng lúc nửa đêm của nhà văn Singapore - James Stance. Ngay từ khi ra đờ...
T-shirt
Thông tin tác giảJames LeeJames LeeVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảChuyện thứ 1: Cái Radio không tắt! trong lúc chạy bộ ở công viên, Joylin và các bạn cô phát hiện một chiếc radio. Thế rồi chiếc r...
T-shirt
Thông tin tác giảJames LeeJames LeeVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảBộ gồm 20 tập:Đây là tập đầu tiên trong bộ sách Kinh hoàng lúc nửa đêm của nhà văn Singapore - James Lee. Ngay từ khi ra đời, ...